• ‘ילדים לפני הכל’ מציע הזדמנויות לפיתוח מקצועי – העשרה בידע עדכני והכשרות מעשיות לאנשי מקצוע העובדים עם משפחות במצבי פרידה וגירושין בתחומי משפט, עבודה סוציאלית, בריאות הנפש, בריאות וחינוך.
  • הסדנאות וההכשרות מועברות על ידי מומחים מקומיים ובינלאומיים עתירי ניסיון בתחומי הגירושין והמשפחות החדשות, ובראשם ד”ר תרצה יואלס, ראש התוכנית הבינתחומית להתפתחות הילד, מרצה בכירה בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, ראש התחום היישומי במרכז לחקר התפתחות הילד, יועצת בכירה לעניני משפחות וילדים עירית חיפה, מדריכה עו”ס לסדרי דין וחוק נוער, מומחית מטעם בית משפט לעניני משפחה בחיפה, חברת וועדת שניט ומומחית בוועדת גרוס.
  • כלל פעילות המיזם מלווה על ידי חברי הוועדה המקצועית: פרופ’ ציפי שכטמן, ד”ר פרץ סגל, השופט (בדימוס) מר פיליפ מרכוס, ד”ר טלי טופילסקי, יואה שורק (דוקטורנטית), ד”ר גלית שאול, ד”ר עמית קפלן, ד”ר תרצה יואלס, ד”ר מייק נפתלי.
  • פעילויות ההעשרה, ההדרכה וההכשרה מהוות חלק מהחזון שלנו להגברת המיטביות (well-being) של משפחות החוות גירושין, באופן שיבטיח את שלומם והתפתחותם התקינה של ילדים בחברה בת זמננו.

קהילת טיפול ורווחה

מיועד ל-צוותי רווחה (עו”ס לסדרי דין, תחנות לטיפול משפחתי, מרכזי קשר ועוד) מטפלים, עו”סים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, מטפלים באומנויות ועוד.

אנו מציעים הכשרות והדרכות שמאמינות ממקומו המשמעותי של איש המקצוע המטפל כגורם תומך במשפחות במשבר. אנו מציעים העמקה בהשפעה הפסיכולוגית של גירושין על ילדים, הבנת התהליך המשפחתי, ההורי והזוגי, תוך מיפוי גורמי הסיכון וגורמי החוסן – והכל על בסיס ידע עדכני ומחקרי מהעולם.

חלק מההכשרות שלנו כוללות גם הדרכה לניהול סכסוכי פרידה וגירושין בעוצמות השונות (עצימות רגילה עד גבוהה), הקניית מיומנויות התערבות למצבי סכסוך גבוה, זיהוי והתערבות במצבי ניכור הורי וכישלון קשר.

הכשרה שנתית- הכשרה אקדמית בנושא התמודדות של ילדים במצבי גירושין בקונפליקט גבוה ובמשפחות משולבות (‘משפחות פרק ב”).

28 מפגשים של שעתיים אקדמאיות כ”א למשך שנה.

סדנא חד פעמית- התמודדותם של ילדים במצבי גירושין בקונפליקט גבוה ובמשפחות משולבות, לרבות אבחון והתערבות במקרי ניכור הורי, ההשפעה הפסיכולוגית של גירושין על התפתחות ילדים (תאוריית ההתקשרות, תגובת ילדים לפרידת ההורים, יכולת ההמשגה בגילאים השונים) גורמי סיכון ומה עובר על ההורה.

* כל סדנא אורכת 12 שעות אקדמאיות (שני מפגשים של שש שעות כ”א), עד 20 משתתפים בסדנא.

מפגשי הדרכה- הדרכה קבוצתית מעמיקה בסוגיות ספציפיות עימן מתמודדים אנשי/צוותי טיפול ושירותים חברתיים העובדים עם משפחות בקונפליקט גבוה.

* כל מפגש אורך כשעתיים, עד 15 משתתפים במפגש.

קהילת משפטנים ומגשרים

מיועד ל-שופטים, עו”ד, מגשרים בתחום דיני המשפחה.

אנו מציעים לקהילת המשפטנים והמגשרים העמקת ידיעותיהם בתחומי התפתחות ילדים ובני נוער על רקע מצבי פרידה וגירושין, חשיפה לסוגיות מורכבות בתחום והענקת כלים להכוונה ולפסיקה המקדמת את רווחתם של הילדים ושל המשפחה כולה בטווח הארוך.

הכשרה שנתית- הכשרה אקדמית בנושא התמודדות של ילדים במצבי גירושין בקונפליקט גבוה ובמשפחות משולבות 28 מפגשים של שעתיים אקדמאיות כ”א – למשך שנה.

סדנא חד פעמית- התמודדותם של ילדים במצבי גירושין בקונפליקט גבוה, לרבות זיהוי במקרי ניכור הורי, ההשפעה הפסיכולוגית של גירושין על התפתחות ילדים (תאוריית ההתקשרות, תגובת ילדים לפרידת ההורים, יכולת ההמשגה בגילאים השונים) גורמי סיכון וומה עובר על ההורה- כשלוש שעות, עד 20 משתתפים בסדנא.

הקהילה החינוכית

משבר הגירושין משפיע מהותית על תפקודם של ילדים ובני נוער במסגרות החינוך. דווקא שם באות לידי ביטוי תגובות קשות, כגון: הסתגרות, אגרסיביות, חרדות ופחדים, ירידה בתפקוד הלימודי והחברתי ועוד.

הצוותים החינוכיים עומדים בפני אתגרים מקצועיים (ולעיתים גם אישיים) מורכבים ביותר אך הכלים הנתונים בידיהם מכוונים, לרוב, להיבטים הפדגוגיים ולא להיבטים הרגשיים הללו.

אנו מציעים ‘ארגז כלים’ ייעודי לצוותי חינוך*, הכולל פעילויות וסדנאות הכשרה והדרכה, שמסייעות לפיתוח תחושת המסוגלות של איש החינוך באמצעות מידע אמין ועדכני אודות הסוגיה, פיתוח רגישות ומודעות אישית לנושא, מתן כלים לשיחה אישית עם ילד/ים והורים הנמצאים בתהליכי פרידה/ גירושין ופיתוח היכולת להתמודד עם הנושא באמצעות תוכנית הלימודים.

*הפעילויות מותאמות לצרכים הספציפיים של המסגרות החינוכיות השונות.

הכשרה שנתית– התמודדות של ילדים במצבי גירושין בקונפליקט גבוה ובמשפחות משולבות: 9 מפגשים של כ- 6 שעות כ”א למשך חצי שנה.

סדנא חד פעמית– התמודדותם של צוותים חינוכיים עם ילדים במצבי גירושין (כשלוש שעות)

מפגשי הדרכה– הדרכה קבוצתית מעמיקה בסוגיות ספציפיות עימן מתמודדים צוותי החינוך. כל מפגש הדרכה אורך כשעתיים ומשתתפים בו עד 20 משתתפים.

הכשרת מנחים–  הכשרת מנחי סדנאות תמיכה לתלמידים – 24 ש’ אקדמאיות.

הקהילה הרפואית

מיועד ל-רופאים, אחיות, מזכירות רפואיות ואחרים הבאים במגע ישיר עם משפחות בכלל וילדים בפרט.

בשעת משבר אישי או משפחתי מתפתחים פעמים רבות סימני מצוקה סומטיים. צוותי רפואת משפחה מצויים, פעמים רבות, ב’קו הראשון’ הנפגש עם התחלואה המוגברת של ילדים הגדלים בסביבה של מתח נפשי ניכר.

היכולת לזהות סימנים אלה, לכוון לקבלת עזרה נפשית (כשנדרש) ולהתאים את הטיפול הרפואי על בסיס למצבו הכולל של החולה – מהווים כיום חלק בלתי נפרד מתפישת הטיפול הרפואי המודרני המתייחס למגוון היבטים בחייו של החולה.

הרצאה– זיהוי ואבחון מצבי ניכור הורי (ילדים במצבי גירושין בקונפליקט גבוה), לרבות היבטים סומטיים של התופעה. ההרצאה אורכת כשעתיים. כ-30 משתתפים בהרצאה.